เต็มไส้ เต็มคำ มือทำ ไร้สาร

…ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี กับขนมเปี๊ยะนมสด (โมจิ) ของจันทร์สุวรรณ์ที่อยู่คู่กับจังหวัดนครสวรรค์
และยังคงคุณภาพด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจทำให้ขนมเปี๊ยะนมสด (โมจิ) แตกต่างจากโมจิทั่วไป
เรายังคงผลิตด้วยแรงงานคนทำให้ขนมเปี๊ยะนมสด (โมจิ) ทุกชิ้นคงคุณภาพเหมือนยุคแรกเริ่ม ไส้แน่นรับประทานได้เต็มคำ
ที่สำคัญไร้สารกันเสียทำให้มั่นใจได้ว่าขนมโมจิของจันทร์สุวรรณ์จะเป็นของฝากที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่คุณห่วงใย
“เราใส่ใจขนมของเราเหมือนที่ทำให้คนที่บ้านทาน”

การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน GMP

GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก
ว่าสามารถทําให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค

หลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร
กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต
ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ

อ้างอิงบทความบางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
: http://food.fda.moph.go.th/data/document/2554/GMP4-2_LAW_Information.pdf

รายการที่มาถ่ายทำ